Mago Teto

XOGO DE CARTAS…SIN CARTAS

Nos marabillosos libros de Wenceslao Ciuró (un dos primeiros escritores do apaixonante mundo da maxia na lingua de Cervantes) podes encontrar xogos tan flipantes como este:

EFECTO:

O mago entrégalle a un espectador unha baralla imaxinaria, para que a mezcle e comprobe que todas as cartas son distintas e que son da baralla francesa, hai picas, treboles, diamantes e corazóns do un o dez e tamén hai a J,Q e K.

Imaxinariamente elixirá unha delas.

Agora realiza unha serie de operacións e indícalle o mago o resultado.

E instantaneamente o mago revela a carta pensada.

MATERIAL NECESARIO:

⁃ Unha baralla imaxinaria que podes encontrar na cabeza de calquer espectador que teña a suficiente capacidade para imaxinala.

⁃ Un bolígrafo e un papel.

 REALIZACIÓN:

- Preséntaslle a baralla imaxinaria o espectador e pídelle que pense unha carta, a que máis lle guste, a que menos ou a primeira que lle veña en gana. Iso si, ten que ser da baralla francesa (picas, treboles, diamantes e corazóns)
⁃ Unha vez que a ten no seu coco, entrégalle un papel e un bolígrafo para que secretamente execute as seguintes operacións:
⁃ 1º Escribir o número da carta pensada.
⁃ 2º Engadir o número seguinte na serie natural dos números, e dicir, se pensou un 9, que engada 10, se pensou un Rei, que engada 14,etc.
⁃ 3º Multiplicar por 5 a suma anterior.
⁃ 4º Finalmente terá que sumarlle o resultado 6 si a carta pensada é de corazóns; 7 se é de picas; 8 no caso de ser de diamentes; e 9 se a carta pensada é de treboles.

 

Unha vez realizadas estás operacións debe dicirche o resultado final, e en cuanto o dice ti revelas a carta pensada instantaneamente.

 

SEGREDO:

O que fai posible a adiviñación da carta pensada é o mundo das matemáticas.

O segredo e moi doado, simplemente o resultado final tés que restarlle 5 e no resultado terás a solución a carta pensada: a cifra (ou cifras ) das decenas indícanche o valor da carta, e as unidades indícanche o pau da carta pensada conforme o que lle dixeches o espectador no punto 4º, ou sexa, si é un 6 será de corazóns, se é 7 será de picas, se é un 8 correspondera a unha carta de diamentes e no caso de ser un 9 será de treboles.

Pero para que no quede ningún tipo de dubida,vexamos dous exemplos polo prezo de un:

EXEMPLO 1

A carta pensada foio o 7 de treboles.

OPERACIÓNS FEITAS POLO ESPECTADOR:

1º Nº DA CARTA ……………………………………….. 7

2º ENGADE O Nº SEGUINTE (7+8)………………15

3º MULTIPLICA POR 5 (15*5) ……………………..75

4ºENGADE 9 POR SER DE TREBOL …………..84

RESULTADO FINAL: 84

Operación secreta feita polo mago: 84-5= 79 , número que nos di a carta pensada.

EXEMPLO 2

A carta pensada foio o Q de corazóns.

OPERACIÓNS FEITAS POLO ESPECTADOR:

1º Nº DA CARTA ……………………………………….. 12

2º ENGADE O Nº SEGUINTE (12+13)………………25

3º MULTIPLICA POR 5 (15*5) ……………………..125

4ºENGADE 9 POR SER DE TREBOL …………..131

RESULTADO FINAL: 131

Operación secreta feita polo mago: 131-5= 126 , número que nos di a carta pensada.